Структура Шосткинського районного центру ПМСД налічує 8 АЗПСМ, 3 ФАП та 15 ФП. В усіх населених пунктах з населенням більш 1000 маються АЗПСМ. В типових приміщеннях розміщені всі амбулаторії, 1 ФАП та 2 ФП. В пристосованих -2 ФАП та 13 ФП. В районі п’ять лікувально-профілактичні заклади розміщені в аварійних приміщеннях (Шевченківський, Свірзький, Остроушківський, Коротченківський, Вовнянський фельдшерські пункти). Матеріально-технічна база Центру та його підрозділів недостатня.

У штатному розписі штатні посади згідно державного класифікатора у кількості 159,5, зайняті штатні посади – 140,25, фізичні особи 157, укомплектованість лікарями становить – 59,4 %. Забезпеченість лікарями на 10 тис. нас. складає 5,9.

У штатному розписі передбачено 24,0 посади лікарів, головний лікар 1, зайняті штатних посад сімейних лікарів – 9,25, посади терапевтів 1,5, лікаря стоматолога 1,0, не укомплектовано посад 9,75.

В лікувально-профілактичних підрозділах центру ПМСД Шосткинського району потреба в 4 лікарях загальної практики сімейної медицини для Миронівської, Івотської, Ображіївської та Собицької АЗПСМ.

У центрі в наявності наказ по закладу № 1 одц затверджений головним лікарем Шосткинського районного ЦПМСД від 02.01.2018р. «Про організацію роботи апарата управління Шосткинського районного центру ПМСД на 2018 рік».

Посадові інструкції розроблені та затверджені наказом головного лікаря Шосткинського районного ЦПМСД № 64 од-ц від 14.03.2018 року, на керівників структурними підрозділами та на інші посади.

Штатний розпис Центру складений, керуючись вимогами наказу МОЗ України від 11.05.2016 № 427 зміни до наказу МОЗ України від 23.02.2000 р. № 33 «Про примирні штатні нормативи закладів охорони здоров’я»

У складі Центру створений інформаційно-аналітичний кабінет, в якому працює 2 медичних статистика, всупереч вимогам наказу МОЗ України від 11.05.2016 № 427 зміни до наказу МОЗ України від 23.02.2000 р. № 33 «Про примірні штатні нормативи закладів охорони здоров’я» в штатний розпис не введена посада лікаря-статистика, але наказом начальника відділу охорони здоров’я Шосткинської районної державної адміністрації від 13.12.2013 року № 26 введено додаткову посаду медичного статистика.

Медичний статистик пройшла курси спеціалізації в 2014 році по медичній статистиці в обласному інформаційно – аналітичному центрі м. Суми та в 2018 році отримала другу атестаційну категорію.

Автотранспорт Центру поступово приводиться у відповідність до табелю матеріально-технічного оснащення. Забезпеченість автомобілями складає всього 100 % (потреба – 9, наявно – 9), що суттєво покращує роботу лікарів та повноцінне надання первинної допомоги населенню. Забезпеченість скутерами становить 20% (потреба – 15, наявно – 3).

На 2018 р. заплановано на паливно-мастильні матеріали 140,6 тис.грн. Витрати на паливо-мастильні матеріали зменшилися в зв’язку з економічним їх використанням. Профінансовано за 2018р. 140,6 тис. грн.

Заплановано придбання твердого палива (дров) на 2018 р. на суму 267,8 тис. грн., придбано на суму 266,5 тис.грн.

Витрати на паливно-мастильні матеріали зменшилися в зв’язку з економічним їх використанням та в зв’язку з передачею пунктів швидкої медичної допомоги у КЗ «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Всі ЛПЗ району забезпечені твердим паливом у достатній кількості.

Заборгованості за енерго- та теплоносії немає.

Телефонний зв’язок наявний у всіх лікувально-профілактичних закладах району.

Кількість прикріпленого до обслуговування Центром населення на 01.01.18 складає 20 408 осіб, із них дітей – 2833. Сільське – 13 340 особи, населення селища – 7068 осіб.

Показники здоров’я сільського населення Шосткинського району протягом 2018 року в порівнянні з минулорічними дещо покращились:

  • загальна смертність серед сільського населення збільшилась з 22,2 (за 2017 р.) до 23,2 на 1 тис. нас.
  • материнської смертності за 2017 р. та 2018 р. не було.
  • малюковa смертність в районі за 2017р. 51,3 на 1000 нар. жив. та 2018р. відсутня.
  • народжуваність за 2018 р. зменшилась порівняно з минулорічними показниками. За 2017 р. показник 1,9 на 1000 нас. (2018 р. –0,91).
  • природній приріст – 14,8 за 2017 р., – -22,3 за 2018 р.

Відмічається збільшення показника захворюваності на злоякісні новоутворювання : 2018 р.– 862,4 на 100 тис. нас., 2017 р.– 808,1 на 100 тис. нас.

Зменшення захворюваності на туберкульоз. За 2018 р. показник 60,2 (абс.число – 12 ) на 100 тис. нас., за 2017р. показник 114,1 (абс.число – 23) на 100 тис. нас.

Рентген – флюорографічно обстежено за 2018 року 7140 чоловік сільського населення, охоплення флюорографічним обстеженням склало 801,2 на 1000 підлягаючого населення, у 2017 році за відповідний період обстежено 6880 чоловік, що становить – 637,9 на 1000 населення.

За 2017 р. онкопрофоглядів жінок проведено – 3162 ,за відповідний період 2018 року – 3506.

По сільському населенню оглянуто 50,9 % за 2017 р., а за 2018 року – 56,5 % підлягаючого огляду населення.

Збільшився первинний вихід на інвалідність – за 2017 року – 39,8 на 10 тис. дорослого населення та 51,5 серед працездатного населення. Показники за 2018 р. склали 53,46 на 10 тис. дорослого населення та 54,3 серед працездатного населення.

Шосткинський районний ЦПМСД взаємодіє з КЗ «Шосткинська ЦРЛ» з організаційно – методичних питань та медичного обслуговування населення (надання методичних рекомендацій, проведення навчання та прийняття заліків з імунізації населення, дії на випадок виникнення ОНІ, СПІД та ін.)

Проводить медичні ради та оперативні нарадах. Щомісячно для медичних працівників сільських закладів на рівні ЦРЛ проводяться заняття з різних питань надання медичної допомоги дітям, проведенням заліків по знанням вимог нормативних наказів.

Головний лікар Шосткинського районного ЦПМСД
О.О. Пурис